Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Chủ nhật - 12/09/2021 23:34
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"
       SỞ Y TẾ BẮC GIANG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TTYT HUYỆN LẠNG GIANG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số: 290 /TTYT-TCHC                            Lạng Giang, ngày06 tháng 9 năm 2021
  V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến
“Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”


                                       Kính gửi:
 • Các khoa, phòng thuộc Trung tâm.
 • Trạm Y tế các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 3234/SYT-TTr ngày 27/8/2021 của Sở Y tế Bắc Giang về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang yêu cầu các khoa, phòng, trạm y tế triển khai thực hiện một số nội dung:
 1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đến toàn thể viên chức, người lao động Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 29- KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 211-QĐ/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Công văn số 921/HĐPH ngày 26/8/2021 của HĐPBGDPL tỉnh về việc triển khai và tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”.
 2. Đăng tải, phổ biến rộng rãi Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi và các văn bản pháp luật liên quan đến nội dung Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng (địa chỉ truy cập lấy văn bản Cuộc thi trong chuyên mục “Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” trên địa chỉ http://pbgdpl.bacsians.gov.vn/).
Giao phòng Tổ chức hành chính đăng tải các văn bản trên Trang Thông tin điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang trước và trong thời gian diễn ra Cuộc thi.
 1. Chỉ đạo toàn thể viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi. Kịp thời có các biện pháp phù hợp để yêu cầu, động viên, khích lệ đông đảo viên chức, người lao động trong đơn vị tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi trong suốt thời gian tổ chức Cuộc thi.
   
 2. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả tham gia cuộc thi (số người đã tham gia, số người chưa tham gia) về Trung tâm (quaphòng Tổ chức hành chính), cụ thể:
 • Lần thứ nhất: Trước 16h00’, ngày 23/9/2021.
 • Lần thứ hai: Trước 16h00’, ngày 03/10/2021.
 • Lần thứ ba: Trước 16h00’, ngày 13/10/2021.
Lưu ý: Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với đồng chí Yến - phòng Tổ chức hành chính - SĐT: 0352001220 để tổng hợp, hướng dẫn.
(Gửi kèm theo Công văn này: Kế hoạch số 1214/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 29-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo cách tư pháp tỉnh; Quyết định số 211-QĐ/BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Công văn số 921/HĐPH ngày 26/8/2021 của HĐPBGDPL tỉnh).
Nơi nhận                                                                                GIÁM ĐỐC

- Như trên                                                                                      (Đã ký)
-Lưu: TCHC, VT                                                             NGUYỄN DOANH PHƯƠNG
 

Nguồn tin: Admin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây